Veisystemet består av en fylkesvei fra Hasvik til Sørvær som binder stedene sammen og tilhørende kommuneveier.

I hele kommunen er det den interne bilbruken og tungtransport i forbindelse med varedistribusjon og fiskeindustrien som er den viktigste faktoren for trafikkmønsteret, da kommunen er skjermet for gjennomgangstrafikk.

I sommerhalvåret øker trafikken grunnet en del feriegjester.

Brøyting

Statens vegvesen har ansvar for å brøyte, salte og strø på europa-, riks- og fylkesveier, mens den enkelte kommune har ansvar for de kommunale veiene.

Selve jobben med brøyting og strøing blir gjort av private entreprenører etter den standarden som er bestemt av Statens vegvesen.

Melding om forhold på veiene gir du til Statens vegvesens vegtrafikksentral på telefon 175.

 

Når brøytes det og når blir det strødd? 

Denne standarden må entreprenørene følge, og innebærer bl.a. at:

  • De viktigste veiene blir prioritert først.

  • Hvor mye trafikk en vei har avgjør når og hvor ofte det skal brøytes og strøs. 

  • Brøyting og strøing skjer innenfor bestemte syklustider og tidsfrister. Syklustid er den tid det tar mellom hver gang et bestemt punkt på veien blir brøytet og/eller strødd, og kan variere fra 1,5 til 4 timer.

  • Vær oppmerksom på at brøytemannskapene baserer sitt arbeid på værprognoser, og når disse slår feil, kan det ta lengre tid før brøytingen kommer i gang.