Dette kan legevakten gjøre for deg

​Når du ringer det sekssifrede nummeret 116 117 kommer du i kontakt med legevaktsentralen i området der du oppholder deg. Det er gratis å ringe.

Legevakt skal tilby hjelp til det som ikke kan vente når fastlegekontoret ditt er stengt. Legevakten skal også hjelpe deg når du ikke er i nærheten av fastlegen din, for eksempel hvis du er på ferie eller reise. Hvis du tror det er akutt og står om liv, ringer du medisinsk nødhjelp 113.

Eksempler på tilstander der det kan være fornuftig å ta kontakt med legevakten:

 • Høy feber – særlig hos barn
 • Moderate pustevansker
 • Akutt sykdom eller alvorlig forverring
 • Slapt og medtatt barn eller voksen
 • Alvorlig psykisk sykdom
 • Mistanke om komplikasjoner i svangerskap
 • Kuttskader som må sys
 • Mistanke om brudd

Når du trenger legehjelp: Hvem skal du ringe?

Ring fastlegen din i åpningstiden.

Ring legevakt 116 117 når fastlegen ikke er tilgjengelig og hjelpen ikke kan vente. Det er gratis å ringe.

Ring 113 når det er akutt og står om liv.

Fastlegen eller fastlegekontoret du hører til er din hovedkontakt inn i helsevesenet. Hvis det er mulig bør du alltid ringe fastlegen først.

Slik kommer du i kontakt med legevakten

Ring det sekssifrede nummeret 116 117 eller det lokale legevaktnummeret. Begge besvares døgnet rundt ved legevaktsentralen.

Hvis du trenger å komme i kontakt med legevakten et annet sted i landet enn der du oppholder deg kan du bruke det lokale nummeret. Sjekk kommunens nettside eller nummeropplysningstjenester.

Når skal du ringe 113?

​Ved ulykker og alvorlige hendelser der du trenger akutt helsehjelp skal du ringe 113. Har du ett av disse symptomene skal du alltid kontakte medisinsk nødhjelp 113:

 • Nye lammelser i ansikt – vansker med å smile, le eller vise tenner
 • Nye lammelser i arm – vansker med å løfte begge armene
 • Nyoppståtte språkforstyrrelser, finner ikke ord eller utydelig tale
 • Plutselig og uforklarlig ustøhet
 • Bevisstløshet eller nedsatt bevissthet
 • Brystsmerter i mer enn fem minutter
 • Bruk av hjertemedisinen nitroglyserin gir mindre effekt enn vanlig
 • Uventet ubehag i brystet, generell uvelhet og kvalme