Hvem har rett til fastlege?

Alle personer som i folkeregisteret har status som bosatt i en norsk kommune, har rett til fastlege.

Personer med D-nummer har ikke rett til fastlege. Følgende grupper med D-nummer har likevel denne retten:

  • Asylsøkere med D-nummer, og deres familie
  • NATO-personell med D-nummer, og deres familie

D-nummer er et ID-nummer, som tildeles personer som ikke fyller vilkårene for å få tildelt ordinært fødsels- og personnummer. Andre personer med D-nummer har ikke krav på fastlege, men derimot nødvendig helsehjelp. Kommunene er ansvarlige for å tilby slik hjelp.

Når skal jeg henvende meg til fastlegen?

Fastlegen vurderer hvor mye det haster, og kan vanligvis gi deg en time samme dag hvis situasjonen krever det.

Du skal alltid henvende deg til fastlegen når det gjelder

  • sykemelding
  • fornying av resept
  • varige og kjente plager uten akutt forverring

Når ringer jeg legevakten?

På dagtid er det fastlegen din som har ansvar for øyeblikkelig hjelp.

Er det utenom fastlegens åpningstid skal du ringe legevakten på tlf. 116117.

Står det om liv, ring 113.

Bytte av fastlege

Du kan selv finne og bytte til ønsket fastlege på helsenorge.no. Hvis den legen du ønsker deg ikke er ledig, kan du sette deg på venteliste.

Et fastlegebytte er gyldig fra første dagen i måneden etter at byttet er utført.

Her kan du finne og bytte fastlege, og se hvem som er fastlegen din nå.