Bestilling av time

For å bestille time må man ringe på telefon. Av hensyn til personvern tas det ikke imot timebesttilling over e-post.

For mer informasjon om Troms og Finnmarks fylkeskommunale tannhelsetjenste, trykk på hyperlenken her

Tannlegevakt og akutthjelp

Det er ingen vaktordning for tannhelsepersonell utenom kontortid i Finnmark. Har du behov for akutt tannbehandling på ettermiddags- eller kveldstid/helger må du ta kontakt med en tannlege privat. For kontaktinformasjon til akutt tannlegebehandling og tannlegevakt, besøk hyperlenken her.

Ved akutt hjelp utenom kontortid kommer det et tillegg i prisen på 75% i forhold til normaltakstene for voksne betalende pasienter.