Administrasjonen

Administrasjonen er ansvarlig for organisering, koordinering, ledelse, drift, forvaltning og iverksettelse av vedtak fra politiske organer. Herunder organisasjonsutvikling, personalbehandling,
kvalitetssikring, drift og støtte.

Administrasjonen er også saksbehandler og sekretariat for kommunestyre, formannskap og andre ulike utvalg.

Interkommunalt samarbeid

Hasvik kommune har flere interkommunale samarbeid og tjenestekjøp. Følgende liste viser en oversikt på dette:

  • Landbruksavdelingen – Hammerfest kommune
  • Kommunal renovasjon – Vest-Finnmark Avfallsselskap IKS
  • Interkommunalt oljevern - Hammerfest kommune
  • Alarmsentralen 110 - Sør-Varanger kommune
  • Vest-Finnmark krisesenter- Hammerfest kommune
  • Vest-Finnmark regionråd
  • Arkivtjeneste- Arkiv IKAF Finnmark
  • Regionalt samarbeid barnehage og skole - RSK Vest Finnmark
  • Revisjonstjenester - Vest-Finnark kommunerevisjon IKS
  • Kontrollutvalgssekretariat i Vest-Finnmark