Vigselsmyndighet i Hasvik kommune

Ordfører har vigselsmyndighet i Hasvik kommune. I ordførers fravær gis varaordfører vigselsmyndighet.

Hvem kan vigsles i Hasvik kommune

Alle som ønsker det, og oppfyller vilkårene for å inngå ekteskap, kan vies i Hasvik kommune.

Sted for vigsel

Vigselen foregår som hovedregel i Rådhussalen, Breivikbotn. Vigsel på annet sted i kommunen må avklares med vigsler (ordfører).

Tidspunkt for vigsel

Tidspunkt for vigsel avklares mellom brudepar og vigsler (ordfører). 

Kostnader knyttet til vigselen

  • Vielser som foretas i kommunens lokaler er gratis.
  • Kostnader til musikk eller kunstneriske innslag dekkes av brudeparet.
  • Kostnader til pynt og dekorasjon dekkes av brudeparet. 
  • Leie av andre lokaler bestilles og dekkes av brudeparet.
  • Ved vigsler utenom kommunens lokaler dekker brudeparet reisekostnader og evt.andre kostnader kommunen påføres. Dette avklares før avtale inngås.

Forberedelse til vigselen

  • Det er skatteetaten som foretar den forberedende saksbehandlingen og alle skjema fylles ut på skatteetaten.no.
  • Skjemaet sendes til det lokale skattekontoret. Skatteetaten sjekker om vilkårene for å inngå ekteskap er oppfylt.
  • Skatteetaten skriver ut en prøveattest som viser at personene oppfyller vilkårene for å inngå ekteskap. Attesten er gyldig i 4 måneder fra utstedelsen. Original attest må sendes til Hasvik kommune senest 3 uker før vielse.

Gjennomføring av vigselen

Brudeparet, forlovere og gjester bør møte opp 15 min før avtalt tid for vigsel.

Det skal være to vitner til stede under seremonien. Dette er vanligvis forlovere, men det kan også være to andre myndige personer.

Det tilrettelegges for at vigselen har en seremoniell karakter. Det borgerlige vigselsformularet benyttes ved gjennomføringen av vigsler i Hasvik kommune.

Vigselen skjer på norsk. Dersom det ønskes tolk til annet språk  må brudeparet selv sørge for kvalifisert tolk, og betale kostnadene til dette.

Endelig vigselsattest blir ettersendt av folkeregistret.

Gave fra Hasvik kommune

Alle som vies i Hasvik kommune mottar en blomstervase med Hasvik kommunes logo og en blomsterbukett i gave.

Retningslinjene er vedtatt av Hasvik kommunestyre i møte 14.desember 2017. De gjelder fra 01.01.2018 og inntil kommunestyret reviderer eller vedtar nye retningslinjer.