Om tjenesten

Stortinget har vedtatt økte bevilgninger til flere tiltak for å styrke den sivile beredskapen i Norge. Etablering av Nødvarsel på mobil er et av disse tiltakene. 

I fredstid er det alltid og kun politiet som sender ut varselet. I krig kan Sivilforsvaret også være avsender. Nødvarsel er et supplement til de kanalene som allerede brukes for å varsle befolkningen - altså et tillegg til tyfonvarslingen og til politiets etablerte varslingsrutiner. 

Hvem får Nødvarsel?

Et nødvarsel inneholder informasjon om hva som skjer, og hva man bør gjøre for å beskytte seg selv. Nødvarsel sendes via mobilnettene og ut til alle mobiltelefoner i et definert område. Dette betyr at både norske og utenlands mobiltelefoner som befinner seg i området, vil motta varselet, enten på norsk eller engelsk.

Varselet mottas og vises på alle mobiltelefoner som er:

  • skrudd på
  • koblet til mobilnettet (4G/5G)
  • oppdatert med nødvendig programvare

Det er ikke nødvendig å melde seg på, registrere seg eller på en annen måte gjøre noe for å motta Nødvarsel. Teknologien er innebygget i de fleste moderne mobiltelefoner og må bare aktiveres. Det skjer automatisk når man oppdaterer til nyere programvare av Android og iOS. 

Det er ikke mulig å reservere seg mot å få nødvarsler. Dette betyr at "alle" som har en mobiltelefon, også barn, unge og sårbare grupper, kan motta slike varsler. 

 

For mer informasjon, besøk Nødvarsel sine nettsider ved å klikke på hyperlenken her.