Om tjenesten

Som en form for økonomisk stønad kan sosialtjenesten gi lån. Lånet kan du bare få dersom du på søknadstidspunktet har midler, eller har en rett til midler, som faktisk ikke er tilgjengelig. Det kan for eksempel være at du er i ferd med å selge bilen, leiligheten eller venter på lønnsutbetaling eller dagpenger.

Vilkår for søknad

Grunnvilkåret for å få sosialt lån er det samme som for økonomisk stønad. Lån kan gis til den som ikke kan forsørge sitt livsopphold eller som trenger lån for å tilpasse seg en vanskelig livssituasjon. I tillegg skal låntaker være i stand til å betale tilbake lånet.

Søknadsprosess

For å starte søknadsprosessen må du først ta kontakt med NAV for å få hjelp til å søke om lånet.

Deretter vil Hasvik kommune i samarbeid med NAV vurdere den økonomiske situasjonen din og foreslå flere løsninger.

Ut ifra disse eventuelle løsninger blir det det fattet et vedtak. Vedtaket avgjør om du har fått lånet eller ikke, og om hvilke vilkår som skal gjelde.