Representanter:

Terje Einan (H) – leder
Gunnar Mauseth (A )– nestleder
Anneli Lindh (A)
Harald Isaksen (A)
Karl Magnus Øfeldt-Hast (Sp)

Vararepresentanter for Arbeiderpartiet:


1. Arve Nilsen
2. Anette Hoel
3. Per Hansen
4. Per-Hugo Mathisen

Vararepresentant for Senterpartiet:

1. Tone-Lise Sørensen