Stormolvika, Andotten - foto: Anne Olsen-Ryum
Stormolvika, Andotten - foto: Anne Olsen-Ryum

Mange er det som har tatt bilde av solnedgang eller midnattsol over Andotten , og vakkert og stemningsfullt er det! Fjellet har et karakteristisk platå på 355 meter og minner mye om Nordkapp; Andotten går da også ofte under navnet Lille Nordkapp.

Her er det et yrende fugleliv med blant annet gråmåke, svartbak, fiskemåke, krykkje og skarv. Nettopp på grunn av det rike fuglelivet ble Andotten fredet som naturreservat 28. januar 1983. Formålet med fredningen er å bevare et viktig fuglefjell med tilhørende plantesamfunn, fugleliv og annet dyreliv som er knyttet til området.

Fra fjellplatået er det en praktfull utsikt mot Sørvær og områdene rundt. Det er et flott turterreng, og fredningen av området er ikke til hinder for ferdsel til fots eller med båt.

Det er også tillatt å plukke bær og sanke matsopp.