Foreldrebetalingen skal beregnes ut fra husholdningens samlede skattepliktige kapital- og personinntekt.

Kommunen har gitt informasjon om ordningen og søknadsskjema til alle som har barnehageplass.

Søknadsskjema for reduksjon i foreldrebetaling sendes:

Hasvik kommune
Oppvekstleder
Postboks 43
9593 Breivikbotn