Sørvær oppvekstsenter - skole

Skolen er en fådelt 1-7.

Skoleåret 2022/23 er det 14 elever og omtrent 3 årsverk til undervisning.

Det er mulig å leie gymsalen ved Sørvær skole for å drive aktiviteter. Kontakt rektor for nærmere informasjon.

Sørvær oppvekstsenter - SFO

Skolefritidsordningen er åpent skoledager fra kl. 07:15-08:15 og etter skoletid til kl. 16:00.

Tilbudet om morgenen gis til barnehagen som ligger vegg i vegg med skolen.

Etter skoletid og fram til kl. 16:00 gis SFO tilbudet i skolens lokaler.

Sørvær oppvekstsenter - barnehage

Barnehagen holder til i eget bygg ved siden av skolen. Barnehagen er godkjent for inntil 36 plasser.

Per mars 2023 er det 19 plasser i bruk.

Det er kort vei til fjell og fjære og både butikk og skole med gymsal ligger i gangavstand.