Hasvik barnehage - foto Anne Olsen-Ryum

Praktiske opplysninger

Barnehagen ligger fint til. Uteområdet er variert og gir gode motoriske utfordringer for barna. I gangavstad finner vi både fjell og strand, samt butikk og skole med gymsal. 

Barnehagene ønsker et nært samarbeid med foreldre/foresatte gjennom dagling kontakt i hente- og bringesituasjon, foreldresamtaler, foreldremøter og barnehagens samarbeidsutvalg. Barnehagen har også ulike arrangementer gjennom året som foreldre/foresatte og besteforeldrene blir invitert på.