Breivikbotn barnehage - foto: Anne Olsen-Ryum

Praktiske opplysninger

Barnehagene ønsker et nært samarbeid med foreldre/foresatte gjennom daglig kontakt i hente- og bringesituasjon, foreldresamtaler, foreldremøter og barnehagens samarbeidsutvalg. Barnehagen har også ulike arrangementer gjennom året som foreldre/foresatte og besteforeldre blir invitert på.