Ved manglende innbetaling av oppholdsavgift i 2 måneder eller mer, vil plassen bli sagt opp av oppvekstleder.

Dersom restansen blir oppgjort i sin helhet, eller det inngås en betalingsavtale med kommunens økonomikontor, innen èn uke vil oppsigelsen ikke bli gjort gjeldende. 

Hvis inngått betalingsavtale misligholdes fattes nytt vedtak om oppsigelse av oppvekstleder. Dersom oppsigelsen gjøres gjeldende vil den ledige plassen tildeles andre barn fra ventelista.