Dersom navnet ditt ikke står i manntallet, eller du mener det er andre feil i listene, kan du klage. Klagen skal være skriftlig og den skal være begrunnet.

Klagen sendes til: 
Valgstyret i Hasvik, Postboks 43, 9593 Breivikbotn
eller pr. e-post post@hasvik.kommune.no
 

Sametingets valgmanntall legges også til offentlig ettersyn på samme sted og i samme tidsrom. 
Klage på Sametingets valgmanntall skal sendes til: 
Sametinget, Postboks 3, 9735 Karasjok eller 
pr. e-post samediggi@samediggi.no