Du kan søke skriftlig eller muntlig via telefon 78 45 27 00.

Det er ikke nødvendig å søke hvis du oppholder deg på en institusjon der det arrangeres forhåndsstemmegivning.

I søknaden må du oppgi fullt navn, fødselsdato og -år, samt hvilken adresse du befinner deg. Du må også oppgi et telefonnummer som vi kan nå deg på. Ta kontakt med kommunen hvis du har spørsmål eller ønsker hjelp til å søke om å få stemme hjemme.

Fristen for å søke er onsdag 6. september.

Søknad sendes:
Valgstyret i Hasvik kommune     
Postboks 43
9593 Breivikbotn

E-post: postmottak@hasvik.kommune.no