Hasvik kommune må ha mottatt listeforslagene innen fristen fredag 31. mars klokken 12.00. Listeforslag mottatt etter fristen vil bli avvist.

Levere listeforslag elektronisk

Det er nå mulig å sende elektroniske listeforslag. Levering av elektroniske listeforslag må gjøres via Valgdirektoratets løsning.

Her finner du informasjon om opprettelse av elektronisk listeforslag.

Ta gjerne kontakt med valgansvarlige Nina Nilsen eller Kari Kvil for å få veiledning i hvordan listeforslagene skal fylles ut. 

Levere listeforslagene på papir

 • på Rådhuset i Breivikbotn
 • til post@hasvik.kommune.no
 • per post til Valgstyret i Hasvik kommune, Postboks 43, 9593 Breivikbotn

 

Ta gjerne kontakt med Hasvik kommunes valgansvarlige Nina Nilsen 78 45 27 03 eller Kari Kvil 78 45 27 05 for å få veileding i hvordan listeforslagene skal fylles ut. 

Mal og vedlegg for listeforslag

Valgdirektoratet har laget maler som kan benyttes for å opprette listeforslag. 

Ferdig brettet består malen av to sider for standard (A4). Merk at det er viktig at disse skrives ut tosidig. 

Det er to vedlegg som skal fylles ut. I vedlegg A skal alle kandidatene føres opp med fødselsdato. I vedlegg B skal kontaktinformasjonen til tillitsvalgt og varatillitsvalgt angis. 

Her finner du malene til Valgdirektoratet.

Slik fyller du ut listeforslaget

Listen må angi hvilket valg det gjelder: 

Kommunestyrevalget 2023 i Hasvik kommune

Overskriften skal være navnet på partiet eller gruppen som leverer forslaget. Registrerte partier må ha partiets registrerte navn i Partiregisteret som overskrift. For uregistrerte partier må overskriften ikke kunne forveksles med navnet på et registrert politisk parti eller overskriften på andre listeforslag i Bergen. 

Det må angis hvilke kandidater som stiller til valg på listen. Kandidatene kan ikke stille til valg for flere partier eller grupper til samme valg. 
Fornavn, etternavn og fødselsår på kandidatene må stå på listeforslaget.

Listeforslaget skal være utfylt i rekkefølge med minimum 7 kandidater, og maksimum 21 kandidater. Av disse kan inntil 4 kandidater gis et stemmetillegg. Kandidater med stemmetillegg skal stå med uthevet skrift/store bokstaver øverst på listeforslaget.

Partier som trenger kun to underskrifter på listeforslaget

 • Partier registrert i Partiregisteret, og som ved forrige stortingsvalg fikk en oppslutning på minst 500 stemmer i et valgdisterikt eller 5000 stemmer i hele landet.
 • Partier som er registrert i Partiregisteret etter forrige stortingsvalg.

De som skriver under skal være styremedlemmer i partiet.

Partier/ grupper som trenger flere underskrifter

 • Partier/grupper som ikke står i Partiregisteret.
 • Partier/grupper som fikk færre enn 500 stemmer i et valgdistreikt eller 5000 stemmer totalt i hele landet ved forrige stortingsvalg.
  Ved kommunestyrevalg skal listeforslaget være underskrevet av et antall personer med stemmerett i kommunen som tilsvarer 2 prosent av antall stemmeberettigede innbyggere ved siste kommunestyrevalg. I Hasvik kommune må slike partier/ grupper ha 17 underskrifter.

Alle som skriver under på listeforslaget må ha stemmerett i Hasvik kommune.

Blant de som har skrevet under på listeforslaget må det komme tydelig frem hvem som er tillitsvalgt og vararepresentant. Disse skal ha myndighet til å forhandle med valgstyret om endringer på listeforslaget.

Vedlegg

Listeforslaget må ha vedlegg med følgende informasjon:

 • Kandidatens navn og fødselsdato
 • Navn, adresse og fødselsdato på dem som har underskrevet listeforslaget
 • Erklæring fra kandidater som ikke er bosatt i kommunen, om at de vil være det på valgdagen
 • Erklæring for kandidater som har stilling som gjør at de ikke er valgbar, om at de har fratrådt stillingen når bystyret trer i funksjon.