Du har stemmerett hvis du står i manntallet.

For å stemme på valgdagen må du møte opp i den kommunen hvor du er folkeregistrert. 

Husk å ta med legitimasjon med bilde når du møter fram for å stemme. Hvis stemmemottakeren ikke kjenner deg, krever valgloven at du må vise legitimasjon. 

Her kan du stemme på valgdagen fra kl. 09:00 - kl. 20:00

Hasvik:
Hasvik samfunnshus 

Breivikbotn:
Rådhuset 

Sørvær:
Sørvær samfunnshus