Sørvær har alltid vært et typisk fiskevær hvor store deler av befolkningen er avhengig av det havet gir.

Stedet ligger på tre små, nakne holmer - forholdene har derfor ikke ligget til rette for fiskerbonden på Sørvær, og fisket har dermed vært alfa og omega. 

Sørvær har barnehage og skole.

Hamar-hus

Sørvær ble i likhet med resten av Finnmark brent av den tyske okkupasjonsmakten i 1944. Da folk dro tilbake til stedet like etter at krigen var over, sto det bare et utedo igjen.

Hamar var den første byen som startet en stor aksjon for å hjelpe til med å gjenreise Nord-Norge etter krigen. Fylkesmann Gabrielsen i Finnmark foreslo at Sørvær skulle få hjelp fra Hamar, og hjelpen var så stor at man fikk tilsendt permanente boliger, bidrag til vannverk, samfunnshus og utdannelse av ungdom fra Sørvær.

Det ble kjøpt 12 mål jord til tomter av brødrene Johnsen Alvestad i 1946, og etterhvert ble det bygd 11 hus som fikk navnet "Hamar-hus".

Dialekt

Dialekten på Sørvær skiller seg fra de andre på Sørøya. Den har en klar påvirkning fra Nord-Troms - dette er et resultat av det store skreifisket i tidligere tider med stort innrykk av fiskere lenger sørfra.

Sørøyrocken

Siste helg i juli arrangeres Sørøyrocken over tre dager fra 2012. Dette er en av Nord-Norges største rockefestivaler. Hovedscene for festivalen er Tørrfiskloftet.

Les mer om Sørøyrocken her.