Breivik er et gammelt fiskevær, handelssted og tingsted. Stedet er i tidligere tider nevnt som et av de beste fiskeværene i Finnmark.

Før 1911 var det svært dårlige havneforhold i Breivik. Fiskerne måtte etter dagens slit dra båtene opp på land. Det kunne komme opptil 300 fiskere med otringer, fembøringer og treroringer.

Hvert båtlag måtte ha med bjørkestenger som ble brukt under båtene for lettere å trekke dem opp på land. Sommeren 1911 begynte arbeidet med å bygge molo i Breivik, og dette arbeidet varte til 1926.

Krigen

I likhet med resten av Finnmark, ble Breivik brent av den tyske okkupasjonsmakten høsten 1944. Da bodde det 20 familier på stedet. Seks av familiene lot seg tvangsevakuere av tyskerne, mens resten gjemte seg i huler og hytter.

I februar 1945 var disse familiene blant de 502 som ble hentet av 4 engelske destroyere og tatt med til Murmansk. De ble så flyttet over til allierte handelsskip og kom til Glasgow 28. februar 1945.

Etter frigjøringen av Norge i 1945 kom de tilbake til et Breivik i ruiner. Stedet ble gjenreist med boliger, nytt fiskebruk, skole med lærerbolig, bedehus, samfunnshus, vannverk og elektrisitet.

Moloen ødelagt

Under en storstorm i 1948 ble store deler av moloen i Breivik ødelagt. En søknad om total utbedring av moloen ble avvist, og den ble derfor bare delvis reparert i 1957.

Fraflytting

I 1968 ble Breivik fraflyttingsstemplet, og det var mange som flyttet fra stedet. Trenden endret seg for en kort periode da Rolf og Helga Hansen startet fiskemottak og butikk i 1977.

I dag er det ingen drift ved fiskebruket, og butikken er stengt.