Åfjordvannet - foto: Anne Olsen-Ryum

Dette vannet er mest kjent for at det skal være tilholdssted for en sjøorm som bærer det stolte navnet "Åfjordtykjen"!

Han er den mest omtalte sjøormen i Nord-Norge, og er blitt sett og snakket om gjennom generasjoner. I tidligere tider bodde det folk i Åfjorden, og da var det strengt forbudt for ungene å bade i vannet.

Også de siste årene har personer mange ganger påstått at de har sett uhyret i Åfjordvannet. I september 1977 ble ormen observert av 4 personer i over 20 minutter.

Den var ca. 5 meter lang og hadde flere pukler.

Illustrasjonsbilde - Åfjordtykjen

Så tykjen i kvitøyet

- Sånn gikk armene på han tykjen, sier Fridtjof Olaussen mens armene hans skvetter opp og ned. I 1965 så veislusken Åfjordtykjen.

Olaussen sitter i godstolen hjemme på Sørvær og snakker ivrig om møtet med uhyret i fjellvannet på Sørøya. Han påstår hardnakket at han ikke skrøner, og sier det var flere som så det samme som han den gangen.

Sørvær-mannen var på veibygging ved Åfjordvannet denne sommerdagen i 1965. Plutselig fikk han og arbeidskameratene øye på krusninger i vannskorpa. -Det var et utrolig syn da tykjen kom til overflata, sier Fridtjof.

De sju-åtte mennene sto som fjetret mens den rare og ukjente skapningen svømte rundt et stykke unna dem. Så forsvant den ned i dypet.

- Den var åtte meter lang, sier Fridtjof. - Hva var det? - Nei, si det. Hadde jeg visst det så hadde jeg visst mye. Men da den svømte, så det ut som den hadde armer, og dem gikk sånn her, sier Fridtjof og skyver frenetisk armene sine annenhver gang i været.

Dykkere fra Hammerfest kom til Åfjordvannet for å sjekke om det var hold i veisluskenes observasjoner. Under overflaten gjorde de en utrolig oppdagelse. Inn i fjellet gikk det sju grotter.

Foran den ene grotta var det en busk. Den ene dykkeren trodde den var grodd fast, men da han tok i den viste det seg at den var helt løs! Dermed gikk spekulasjonene: Lever Åfjordtykjen av planter eller fisk?

Fridtjof tror det siste. -En kveld så vi store fisker som ble jaget i høyt tempo rundt på vannet. Noe sånt har jeg sett verken før eller siden. Det var tydelig at noe stort skremte fisken. Og sannsynligvis var det Åfjordtykjen.

Etter 1965 har flere sett tykjen, som er blitt Sørøyas svar på Loch Ness-uhyret eller Seljordsormen. Tykjen er også blitt forsøkt tegnet av Henning Olsen i Breivikbotn. Tegninga benyttes som maratonsgruppas logo. -En mente han hadde sett to eksemplarer av tykjen.

Det foregår noe merkelig i det vannet..

Kilde: Sørøydagavisa 2003