Her ligger flyplassen med flyanløp tre ganger daglig fra mandag til fredag og to på søndag.  Hasvik lufthavn er en regional lufthavn som eies og drives av Avinor og trafikkeres av Widerøe med Dash 8-100 og Q200-fly.

Hasvik har også daglige fergeforbindelser til Øksfjord, og hurtigbåtforbindelse til Hammerfest flere dager i uka.

Kommunens helsesenter befinner seg på Hasvik, i tillegg til lensmannsetaten, prestekontoret, tannhelsetjenesten og NAV-kontoret.

Stedet har barnehage og skole.