Hasvik
Hasvik

Kommunen grenser til Hammerfest, Alta og Loppa. Hasvik ble egen kommune fra 1853 da Loppa herred ble delt i to.

Mot nord vender Hasvik ut mot Nordishavet og mot vest mot Lopphavet. Mellom Sørøya og Stjernøya går Sørøysundet. Kommunen har et areal på ca. 555 km2 (554,9 km2). Ca. 465 km2 ligger på Sørøya, og 90 km2 på Stjernøya.

Navn

Navnet kommer trolig av norrønt hár, ‘båtkeip’; årefeste av krokete trevirke. I Hasvik ligger fjellet Håen, som har fått navn etter sin likhet med en båtkeip.

Sørøya

Sørøya er Finnmarks største og Norges 4. største øy. Arealet er 816 km2. Lengden er 62,5 km fra Hånebba i sørvest til Stauren i nordøst. Øya er innskåret av dype fjorder fra nord og sør, så bredden varierer fra 6 til 25 km. Fjordene fra sør er forholdsvis små, unntatt Breivikfjorden som er 14 km lang. Fjordene fra nord er store og vide, f. eks. Sandfjorden.

Mellom fjordene er lange halvøyer med bratte fjell. Fjellene er høyest på sørsiden, og er jevnt over 300-500 meter, enkelte høyere. På nordsiden av Sørøya finnes to fuglefjell, Andotten og Storgalten, som er fredet som naturreservater.

Sørøya er delt mellom kommunene Hasvik og Hammerfest. De fleste innbyggerne på Sørøya bor i Hasvik kommune.

Les mer om Sørøya.

Stjernøya

Stjernøya består i stor utstrekning av høye, forrevne fjell med skarpe fjelltopper som ligner på alpelandskap.

Gjennomsnittshøyden på fjellene er høyere på Stjernøya enn på Sørøya. Det høyeste punktet på øya er 949 m.

Nordkysten er innskåret av en rekke trange fjorder. Stjernøya har et areal på 231 km2, og er delt mellom Alta og Hasvik Kommune (90 km2).

Folketall og bosetning

Pr. 2. kvartal 2019 var det 1024 innbyggere i Hasvik kommune. 

I 1966 bodde det 1900 innbyggere i kommunen, og dette er det høyeste innbyggertallet kommunen har hatt. I perioden 1966-72 var det en drastisk nedgang i folketallet. Hovedgrunnen til dette var fraflytting av stedene Breivik, Børfjord, Dønnesfjord og småstedene i Sørøysundet. Folkene som flyttet fra disse stedene, flyttet i hovedsak ut av kommunen.

99 % av befolkningen bor på vestsiden av Sørøya. Her ligger tettstedene Hasvik i sør, Sørvær i nord og kommunesenteret Breivikbotn i botnen av den brede fjorden på vestsiden.

Næringsliv

I havområdene rundt Sørøya er det rike fiskefelt. Breivikbotn kalles ofte Lille Lofoten. Næringslivet i kommunen er basert på fiske og fiskeforedling, og de fleste fiskefartøyene er mindre kystfartøy. Fiskeribedriftene er avhengig av råstoffleveranser fra fremmedflåten.

Sørøya er godt kjent for sitt eventyrlige havfiske, og reiselivsnæringen har etter hvert fått stor betydning i Hasvik kommune.

Samferdsel

Fra tettstedet Hasvik er det fergeforbindelse til Øksfjord i Loppa kommune, og hurtigbåtforbindelse til Alta og Hammerfest.

Her er også Hasvik lufthavn som er en regional lufthavn med gode forbindelser til resten av landet. Hasvik lufthavn ble bygd i 1983 som ei ambulansestripe på grus. Samme år startet flyselskapet Norving rute Alta - Hasvik - Hammerfest. Først i 1995 ble rullebanen asfaltert. Rullebanen er på 960 meter.

Operatør på Hasvik lufthavn er i dag Widerøe, som bruker Dash 8-fly på sine flygninger. Widerøe har hovedsakelig flygninger til Hammerfest og Tromsø. Om morgenen kan man også fly til Alta, Berlevåg, Båtsfjord, Vadsø og Kirkenes. Fra Tromsø er det korresponderende avganger med SAS og Widerøe til resten av landet.

Historikk og kultur

Sørøya har noen av de eldste sporene etter menneskelig aktivitet i Norge. På Slettnes, på innsiden av øya, finner man spor etter bosetting datert helt tilbake til ca. 9000 år f.Kr.

Det er funnet en rekke hustufter fra steinalderen i kommunen, og ved Hollenderbakken sør for Hasvik er det rester etter en nederlandsk hvalfangststasjon fra 1500-tallet.

Dønnesfjord kirke er fra 1888, og ble flyttet fra Galten til Dønnesfjord i 1951. Kirka er Sørøyas eldste bygning, og den eneste som unngikk tyskernes nedbrenning i 1944.

Kommunevåpenet

Kommunevåpenet ble godkjent i 1984, og har en oppflygende sølv måke mot en blå bakgrunn. Les mer om kommunevåpenet her.