Alle som er glad i noen som sliter med rusproblemer og/eller psykisk syke er velkommen til NKS Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge.

Veiledningssenteret er et lavterskeltilbud og all veiledning og informasjon til pårørende er gratis. Vi har taushetsplikt. Vi har avdelinger i Alta og Bodø.

Å oppleve at noen som står deg nær har rusproblemer og/eller psykisk syke kan være svært vanskelig. Fortvilelse, frykt, uro og skam er følelser som kan oppstå hos pårørende.
 
Vi legger vekt på å være et rolig og trygt sted hvor hver enkelt pårørende kan få mulighet til å samtale om tema de selv er opptatt av. Pårørende som tar kontakt gis anonymitet ved at det ikke føres journal og senterets ansatte har taushetsplikt.
 
Veiledningssenteret skal bidra til å synliggjøre pårørende sin situasjon gjennom informasjon, foredrag og annen utadrettet virksomhet. Vi samarbeider med både offentlig og privat hjelpeapparat.

Veiledningssenteret kan tilby:

Veiledning og informasjon til pårørende gjennom:

  • individuelle samtaler, enten over telefon eller på senteret i Alta og i Bodø
  • parsamtaler
  • ulike samtalegrupper
  • kurs for pårørende