Kontaktinformasjon

Hasvik menighetskontor
Vaktstuveien 10
9590 HASVIK 
kirkeverge@hasviksokn.no 

Telefon: 94 88 28 53

Kirkeverge: Georg Kim Jensen
E-post: kirkeverge@hasviksokn.no

Organist: Vakant

Kirketjener: Stein Bjørnar Pettersen

Sokneprest: Vakant

Trosopplæring: Vakant

Menighetssekretær: Anne Camille Dybdal Jørgensen

Hasvik menighetsblad:
E-post: hasvikmenighetsblad@yahoo.no