Kontaktinformasjon

Hasvik menighetskontor
Vaktstuveien 10
9590 HASVIK 
kirkeverge@hasviksokn.no

Telefon: 94 88 28 53

Kirkeverge: Georg Kim Jensen
E-post: kirkeverge@hasviksokn.no

Organist: Vakant

Kirketjener: Stian Skogly

Sokneprest: Bo Kring Nicolaisen

Trosopplæring: May Hilde Gamst

Hasvik menighetsblad:
E-post: hasvikmenighetsblad@yahoo.no