Breivikbotn kirke - foto: Anne Olsen-Ryum
Breivikbotn kirke - foto: Anne Olsen-Ryum

Bautaen ved Breivikbotn kirke

Søndag 23. september 2001 ble det avduket en bauta ved Breivikbotn Kirke over de falne norske soldatene på Sørøya i 1945.

Avdukingen av minnebautaen ble foretatt av kontraadmiral Robert Eichinger.

Her følger navnene på de norske soldatene som falt under krigshandlingene på Sørøya i mars 1945, og som er hedret med en bauta ved Breivikbotn kirke:

Martin Bjørnnes, Oksfjordhamn
(29.08.24 - 05.03.45)

Han var huleboer på Sørøya, rømte så til Øst-Finnmark og meldte seg som frivillig den 20. januar 1945. Etterhvert reiste han tilbake til Sørøya, og under kampene mot tyskerne i mars 1945 viste han et enestående mot. Han sprang fram fra dekning for å redde en såret soldatkamerat, og på tilbakeveien ble han truffet av en granat og drept.

Edmund Nicolai Gimsøy, Dønnesfjord (26.03.23 - 05.03.45)

Meldte seg som frivillig 15. februar 1945, og deltok i fremste linje i kampene mot tyskerne. Her ble han så hardt såret at han døde like etter.

Roald Johansen, Gamvik (27.10.20 - 01.03.45)

Meldte seg som frivillig 15. desember 1944, og deltok i trefninger mot fiendtlige patruljer på Hopseidet i Tana. Han reiste med første ekspedisjon til Sørøya 25. januar 1945, og falt under trefninger mot fienden i Hasvik 1. mars 1945.

Edvin Jensen, Sørvær (15.02.22 - 05.03.45)

Satt i lengre tid som fange i Tyskland, og var nettopp kommet tilbake da tyskerne evakuerte Finnmark. Sammen med Martin Bjørnnes gikk han fram fra dekning for å redde en såret soldatkamerat, og på tilbakeveien ble han truffet av en granat og drept.

Odd J. Johansen, Langstrand (03.08.22 - 05.03.45)

Meldte seg som frivillig 9. februar 1945. Etter kampene mot tyskerne 5. mars 1945, trakk hans avdeling seg tilbake under voldsom fiendlig artilleriild. Johansen ble truffet i hodet, og døde noen timer etter uten å ha kommet til bevissthet.

Arne Røkenes, Hammerfest (15.01.22 - 05.03.45)

Røkenes var student og finsnekker av yrke, men mente å bli ingeniør. Han var huleboer på sørøya, og meldte seg som frivillig straks norske styrker ankom øya. Han utførte grundige oppklaringsoppdrag blant annet mot Hammerfest og Kvaløya, og falt i Børfjord 5. mars 1945.

Litt krigshistorie

Krigsvinteren 1944-45 lå mange mennesker i skjul på Sørøya i jord-og båtgammer, hytter og berghuler for å unngå å bli tvangsevakuert av tyskerne. I februar 1945 ble 502 av disse menneskene hentet av 4 engelske destroyere og tatt med til Murmansk hvor de ble flyttet over til allierte handelsskip. De kom til Glasgow 28. februar 1945, og da var det to uker siden de forlot Sørøya. Da var det enda ca. 700 sivilie igjen på Sørøya.

En liten tropp norske soldater under ledelse av artillerikaptein Johan Godø var blitt satt i land på øya for å hjelpe de sivile mot stadige tyske strandhogg. Troppen ble etterhvert forsterket med flere unge menn og kvinner. I tillegg til å holde øye med fiendtlige herjinger og bevegelser,skulle de forsyne befolkningen med mat og klær. En patrulje på 7 mann under ledelse av løytnant Waage ble sendt til Hasvik fordi man ante at boligen til fyrvokteren sto for tur til å bli brent og at fyret ville bli sprengt.

1. mars 1945 kom tyskerne for å utføre oppgaven. Den norske patruljen åpnet ild mot de intetanende tyske soldatene. Skuddvekslingen varte i flere timer, og opphørte ved mørkets frambrudd. Tre mann fra den tyske sprengkommandoen ble drept, og Roald Johansen fra Gamvik ble drept fra den norske patruljen.

Dagen etter angrep tyskerne med ca. 100 manns infanteri mens to båter patruljerte kysten. Den norske patruljen måtte trekke seg tilbake , og nådde etter 10 timers strabasiøs marsj fram til Børfjord. Om morgenen 5. mars 1945 seilte to tyske forpostbåter inn på havna i Børfjord, og kampene tok til. Til tross for tyskernes overlegenhet i tunge våpen, ble de tvunget ut av det trange havnebassenget da nordmennene satte inn alt de hadde.

Under denne trefningen falt 4 nordmenn: Edvin Jensen fra Sørvær, Martin Bjørnnes fra Oksfjordhamn, Arne Røkenes fra Hammerfest og Edmund Gimsø fra Dønnesfjord. Nordmennene ble utsatt for ytterligere to angrep, men først da det tredje angrepet ble meldt fra utkikkeren ble det gitt ordre om norsk tilbaketrekning. Tyskerne angrep da med atskillig større fartøy enn tidligere, og hadde 34 kanoner og 40mm og 20mm maskinkanoner.

Under den kraftige ilden ved tilbaketrekningen ble Odd J. Johansen fra Langstrand drept.

Bauaten ved Breivikbotn kirke - foto: Anne Olsen-Ryum
Bauaten ved Breivikbotn kirke - foto: Anne Olsen-Ryum

Vedtekter - bauta ved Breivikbotn kirke

Hver 17. mai skal de falne minnes med minnetale og blomster-nedleggelse ved bautaen. Sjøforsvarets stasjon Sørvær vil foreta denne markeringen. Hasvik heimevernsområde anmodes om å stille æresvakt.

Dersom Sjøforsvarets stasjon Sørvær blir nedlagt, eller er forhindret i å foreta markeringen, skal ordfører foreta markeringen. Ordfører kan delegere markeringen til annen skikket person.

For å sikre at bauta med nærområde blir vedlikeholdt på en verdig måte, pålegges teknisk seksjon ved Hasvik kommune løpende vedlikehold på og rundt bautaen. Det skal spesielt ryddes og ordnes før 17. mai.
 
Vedtektene ble vedtatt av kommunestyret 13.11.2001.