Inni alle bukter og viker hvor det var plass til å rydde litt jord, bodde det også folk. Det var ofte lang vei til nærmeste nabo, men desto kortere til fisken i havet, og forøvrig livnærte man seg med et par kyr, noen sauer, geiter og en liten hønseflokk - og kanskje en hest(fiskarbonden).

Minnelunden ved Hasvik kirke - foto: Anne Olsen-Ryum
Minnelunden ved Hasvik kirke - foto: Anne Olsen-Ryum

Med havet som nærmeste nabo

Denne nærheten og avhengigheten til havet og båten, har til alle tider ført både godt og vondt med seg. Her ute i havgapet hvor uværet ofte kan komme plutselig, "som sluppet ut av en sekk", er det mange som i årenes løp har blitt borte på havet. Pårørende som satt igjen hadde ikke engang en grav å gå til.

Dette ønsket Menighetsrådet i Hasvik å gjøre noe med, og startet i 1989/90 arbeidet med å registrere mennesker som var bortkommet på sjøen. Minnelunden for bortkomne på havet utenfor Hasvik Kirke, ble innviet i august 1990. Den er et resultat av et vanskelig og nitid arbeid for å spore opp navn og bakgrunnsinformasjon over hvor mange som er blitt borte på havet i Hasvik kommune siden 1900.

Fra gammelt av var det begravelsen som gjaldt som offentlig registrering av dødsfallet. Når liket ikke ble funnet kunne det heller ikke foretas begravelse, og mange ulykker ble derfor ikke registrert i kirkeboka.

Livbøye funnet etter 23 år - Copyright Anne Olsen-Ryum
Livbøye funnet etter 23 år - Copyright Anne Olsen-Ryum

Livbøye funnet 23 år etter forlis

I forbindelse med avslutningen av Sørøydagene 13. juli 2003 i Hasvik kirke, ble det holdt en markering ved sokneprest Paul Skuland ved minnelunden for de som er blitt borte på havet.

Forsommeren 2002 ble livbøyen fra fiskebåten M/K "Steinfjell" funnet i Kokelv i Kvalsund kommune vel 23 år etter forliset i februar 1979. Gulleik Andersen og Dagfinn Linnes omkom i forliset i Rognsundet og ble aldri funnet.

Ved minnemarkeringen ble livbøyen plassert på minnelunden hvor også de to som omkom i forliset, har hver sin stein. 140 personer var til stede ved den høytidelige markeringen utenfor Hasvik kirke.

Disse har hver sin stein på minnelunden ved Hasvik kirke:

Navn Navn Navn Navn
Iris Jensen
(1977-1987)

Omkom da et snøras tok
bolighuset og førte det på sjøen.
Hedly Svendsen
(1940-1979)

Druknet utenfor Sørvær.
Sjarken ble funnet drivende, men tom.
Dagfinn Linnes
(1946-1979)

Omkom under M/S "Steinfjell"s forlis i Rongsund sammen med
Gulleik Andersen, Hasvik
Gulleik Andersen
(1932-1979)

Omkom under M/S "Steinfjell"s forlis i Rongsund sammen med
Dagfinn Linnes, Hasvik
Asbjørn Eriksen
(1940-1970)

Slått overbord ved Tiddlybanken ved Vadsø.
Arvid Pettersen
(1904-1959)

Druknet.
Asbjørn Pettersen
(1930-1958)

Forulykket på sjøen under fiske.
Olaf Andreassen
(1924-1958)

Bortkom under fiske i uventet uvær.
Harald Mathisen
(1903-1957)

Omkom antagelig i Dønnesfjord på fjorden i robåt med seil. Båten ble funnet.
Stein Larsen
(1926-1946)

Druknet i Hasfjord.
Jørgen Olsen
(1927-1944)

Druknet ved Dønnesfjord.
Johan Nilsen
(1925-1941)

Omkom på strekningen Rognsund-Talvik sammen med faren, Guttorm
Nilsen, Øyfjord og Nils Karlsen, Mebotn.
Nils A. Karlsen
(1925-1941)

Omkom på strekningen Rognsund-Talvik sammen med Johan Nilsen,
Øyfjord og Guttorm Nilsen, Øyfjord.
Henrik Olsen
(1895-1934)

Falt i sjøen.
Peder T. Nilsen
(1889-1934)

Omkom på Breivikfjorden sammen med Albinus Larsen.
Albinus Larsen
(1891-1934)

Omkom på Breivikfjorden sammen med Peder Thomas Nilsen.
Karl Pedersen
(?-1932)

Omkom på vei fra Klubben til Langkjeila.
Johan Pedersen
(1897-1932)

Omkom sammen med Oluf Olaussen, Dønnesfjord.
Oluf Olaussen
(1897-1932)

Omkom sammen med Johan
Pedersen, Dønnesfjord.
Trygve Thomassen
(1914-1931)

Omkom utenfor Taborshavn sammen med faren, Fredrik Thomassen.
Fredrik Thomassen
(1883-1931)

Omkom utenfor Taborshavn sammen
med sønnen, Trygve Thomassen.
Karl W. Pedersen
(1883-1930)

Omkom på sjøen Dønnesfjord- Bøhlefjord.
Johan P. Henriksen
(1898-1930)

Omkom på ishavet.
Martin ...Emil Olsen
(1891-1929)

Omkom utenfor Hasvik-Hasvåg sammen med Johan Mørk, Br.botn.
Johan Mørk
(1876-1929)

Omkom utenfor Hasvik-Hasvåg sammen med Martin Olsen, Br.botn.
Karstein Olaussen
(1909-1927)

Omkom i Vesterisen.
Robert Henriksen
(1898-1919)

Omkom på sjøen sammen med broren , Arthur Henriksen.
Arthur Henriksen
(1893-1919)

Omkom på sjøen sammen med
broren , Robert Henriksen.
Mathias O. Pedersen
(1895-1916)

Omkom under vinterfiske sammen
med faren, Mathias Pedersen.
Mathias Pedersen
(1864-1916)

Omkom under vinterfiske sammen
med sønnen, Mathias O. Pedersen.
Anton Amundsen
(1893-1916)

Falt overbord.
Hans S. Nilsen
(1886-1913)

Var styrmann ombord i "Krosfred" Druknet i Middlesborough, England.
Mathias Jansen
(1880-1913)

Druknet i Sørøysundet.
Henrik Jacobsen
(1884-1910)

Omkom utenfor Breivik.
Peder M. Olaussen
(1877-1908)

Druknet utenfor Sørvær sammen med Karl Hansen, Sørvær og Harald Dahl, Sørvær.
Karl Hansen
(1892-1908)

Druknet utenfor Sørvær sammen med Peder M. Olaussen, Breivik og Harald Dahl, Sørvær.
Harald Dahl
(1892-1908)

Druknet utenfor Sørvær sammen med Peder M. Olaussen, Breivik og Karl Hansen, Sørvær.
Sevald Berg
(1889-1908)

Druknet utenfor Hasvåg.
Nils A. O. Veines
(1873-1907)

Omkom under seilas fra Veines til Galten.
Henrik Nilsen Sara
(1882-1903)

Omkom på vei til Gåshopen på julehandel i lag med Ole Andreas Olsen, Øyfjord.
Ole Andreas Olsen
(1880-1903)

Omkom på vei til Gåshopen på julehandel i lag med Henrik Nilsen
Sara, Øyfjord.
Peder Pedersen
(1877-1903)

Omkom under torvsanking.
Sverre A Thyrhaug
(1885-1901)

Omkom under eggsanking i Håen lørdag 8.6. før konfirmasjonen.
John Johansen
(?-1915?)

Gikk ned på Kipparfjorden i dårlig vær i lag med Guttorm Henriksen, Øyfjord.
Guttorm Henriksen
(?-1915?)

Gikk ned på Kipparfjorden i dårlig
vær i lag med John Johansen, Øyfjord. Han var bror til Johan Henriksen som omkom i ishavet i 1930.
Johan Hansen
(?-1911)

Omkom under fiske på Karkefjorden i lag med Lars Nilsen Sara, Øyfjord. Lars Nilsen Sara ble funnet død, flytende på reinskinnspesken. Johan ble ikke funnet.
Nikoline Strand
(1891-1918)

Død på reise til Amerika og senket i havet.
Ingvald J. Olsen
(1900-1926)

Ingvald var jungmann. Han døde i Alger. Ulykkestilfelle ved fall.
Hedli M. Olsen
(1904-1953)

Var kokk ombord på M/S Diana (Bergenske D.S. selskap). Forsvant under reise Bordeaux-Casablanca.
Mikael Jensen
(?-1926)

Han bodde i ei bårstue tett ved sjøen, og gikk ut i snøstorm 1.juledag. Nedenfor bårstuen var det en storsnøskavl, antagelig gikk han for langt ned slik at vinden førte han på havet.
Guttorm Nilsen
(1898-1941)

Omkom på strekningen Rognsund- Talvik sammen med sønnen Johan Nilsen,Øyfjord og Nils Karlsen, Mebotn.
Kilde: Menighetsbladet Hasvik
Nr. 1/91 og 2/91