Ansvarlig søker

Ansvarlig søker har ansvar for at søknaden inneholder alle opplysninger som kommunen trenger for å kunne behandle saken. Søker er ansvarlig for at søknaden viser at tiltaket er planlagt slik at det tilfredsstiller alle krav i eller i medhold av plan- og bygningsloven.

En ansvarlig søker fungerer som bindeledd mellom deg som tiltakshaver, kommunen og andre ansvarlige foretak som skal bistå med å gjennomføre tiltaket frem til ferdigstillelse.

Bolig og fritidsbolig

Oppføring av ny bolig og fritidsbolig er søknadspliktig etter pbl § 20-3 og krever ansvarsretter for alle aktuelle ansvarsområder.

Dersom du skal føre opp ny bolig eller fritidsbolig må du ta kontakt med et firma som kan stå som ansvarlig søker for hele søknadsprosessen.

Påbygg og tilbygg

Påbygg er utvidelse av bygningen i høyden uten at bygningens grunnflate blir endret.

Påbygg er alltid søknadspliktig etter plan- og bygningsloven § 20-3, dvs at det er krav om søknad fra foretak som kan erklære ansvarsrett. Ta kontakt med ett firma som kan stå ansvarlig for søknadsprosessen.

Tilbygg er en utvidelse av bygningen som fører til endring av bebygd areal. Enkelte tilbygg kan du søke om selv, se Tiltak du kan søke om selv.

Tiltak som ikke oppfyller kravene for å søke selv, er søknadspliktig etter pbl § 20-3 hvor det kreves ansvarsretter for alle aktuelle ansvarsområder. Ta kontakt med firma som kan stå som ansvarlig for søknadsprosessen.

Bruksendring

Bruksendring innebærer at det foretas en endret bruk av arealer, eller endring/utvidelse i drift/virksomhet i bygninger, konstruksjoner eller anlegg.

Bruksendring for bolig kan for eksempel være innredning av kjellerbod til kjellerstue, fra bod til badstue. Endring i forretninger fra lager til kontor, fra forretning til bolig, eller endringer som medfører vesentlig endret trafikk.

Enkelte bruksendringer kan du søke om selv, se Tiltak du kan søke om selv.

Bruksendring som ikke oppfyller kravene for å søke selv, er søknadspliktig etter pbl § 20-3 hvor det kreves ansvarsretter for alle aktuelle ansvarsområder. Ta kontakt med firma som kan stå som ansvarlig for søknadsprosessen.