Kart over løype 1
Kart over løype 1

Løype 1 - Åpen 5. februar 2023

Starter ved vegbommen i Vågan går langs nedlagt veg mot Kvithellan. Videre langs foten av høyde 266 Kristinenavaren, over Kvithellvatnet, Gustavvatnet og Tungebakkvatnet. Videre nord for Barbostinden, på østsiden av området med krattskog, mot vestsiden av Rivaren og via Øvre til Midtre Flågavatn. Herfra en avstikker til Nedre Flågavatn og vegen. Videre til Midtre Flågavatn til Hasfjordvatnet og Steinvatnet. Derfra forbi Nyvatnet og vatn 340, over en rekke småvann like sør for høyde 605, dreier nordover og går like vest for høyde 532, over vann 428 Sandvatn hvor den møter løype 6 og vann øst for høyde 489, dreier vestover og møter løype 2 ved Slusken. Denne løypen er delt i GPX-fila med navn Løype-1 og Løype_1 hvor løype_1 går fra løypekryss på vann 142 og til vegen i Flågan

Totalt 24,27 km

Status: Åpen 5. februar 2024

Løype 2
Kart som viser løype 2

Løype 2 - delvis åpen 23. januar 2024

Fra Breivikbotn ved vegkryss Dønnesfjordveien/FV. 882 til Sørvær, langs vegen til Dønnesfjord. Møter så løypa 10 fra Høyvikdalen. Langs Dalvatna og møter løype 14. Tvers over nordenden av Smalvatnet og møter løype 16. Fortsetter i samme retning og møter løype 7. Bøyer så noe sørover deretter mot sørøst og mot høyde 270 ved foten av Sluskfjellet og går opp Sluskefjellet hvor den møter løype 1 og videre løype 9 øst for Sluskfjellet, rett fram til like øst for høyde 332, over Brennhaugvatnet hvor den møter løype 22, vest for og over Storvatnet i Dønnesfjord og til Elvestrand.

Totalt 12,55 km

Status: Delvis åpen - del av løype 2 som går langs Dønnesfjordveien er stengt (fra løypekryss 10 fra Høyvikdalen til løypekryss 10 ved Nedre Dalvatn). 23. januar 2024

Løype 3
Kart som viser løype 3

Løype 3 - åpen 28. februar 2024

Fra andre Krokvannet til kommunegrense ved Fiskevannet med sideløype til Børfjord. Denne løypen er delt i GPX-filen hvor løype 3 går fra Andre Krokvann og til Børfjord. Løype_3 går fra kryss ned til Børfjord og til Fiskevannet ved kommunegrensen. 

Totalt 12,25 km

Status: Åpen 28. februar 2024

Løype 4
Kart som viser løype 4

Løype 4 - Åpen 5. mars 2024

Fra Breivik møter løype 11 og møter videre løype 5 til Sørvær. Følger sør for Falkeberghøgda over vann 137 videre sør for høyde 188 og møter løype 12 på vann 222. Går videre sørøstover forbi Lille Himmelhaugen og går ned på vann 179 i Sørbukta og videre hvor den møter løype 7 til Ofjordvannet

Totalt 13,65 km

Status: Åpen - 5. mars 2024

Løype 5
Kart som viser løype 5

Løype 5 - Åpen 5. mars 2024

Fra løype 4 nord for Breivik går øst for Fossbakken mot Sandfjordskaret, dreier så vestover til nedlagt masseuttak nedenfor Vikran, Sørvær

Totalt 5,19 km

Status: Åpen 5. mars 2024

Løype 6
Kart som viser løype 6

Løype 6 - Åpen 5. februar 2024

Fra løype 1 ved vann 428 Sandvatn over Mattisvatnet til Gjertrudsvatnet

Totalt 5,97 km

Status: Åpen 5. februar 2024

Løype 7
Kart som viser løype 7

Løype 7 - Åpen 5. februar 2024

Fra løype 2 ved vann 206 til Ofjordvatnet

Totalt 2,17 km

Status: Åpen 5. februar 2024

Løype 8
Kart som viser løype 8

Løype 8 - Åpen 13. februar 2024

Fra løype 3 og 9 ved Krokvatna til Næringsbukta

Totalt 3,15 km

Status: Åpen 13. februar 2024

Løype 9
Kart som viser løype 9

Løype 9 - Åpen 19. januar 2024

Fra løype 2 ved Sluskfjellet til Krokvatna

Totalt 7,09 km

Status: Åpen 19. januar 2024

Løype 10
Kart som viser løype 10

Løype 10 - Åpen 25. januar 2024

Fra Dønnesfjordkrysset langs begynnelsen av Dønnesfjordvegen over Mollvatnet og ned til Høyvikdalen videre opp ved Gløttbakken til den møter løype 2 på Nedre Dalvatnet.

Totalt 1,97 km

Status: Åpen 25. januar 2024

Løype 11
Kart som viser løype 11

Løype 11 - Åpen 13. februar 2024

Fra løypekryss løype 4 til Pumpervika og Andottvatnet. Denne løypen er delt i GPX-fila med navn Løype-11 og Løype_11 hvor løype_11 går fra løypekryss ved gamle masseuttak på Markeilraen og mot hytter ved Andottvatnet.

Total 5,38 km

Status: Åpen 13. februar 2024

Løype 12
Kart som viser løype 12

Løype 12 - Åpen 5. mars 2024

Fra løype 4 (Breivik) ved vann 224 til toppen av Store Himmelhaugen

Totalt 2,67 km

Status: Åpen 5. mars 2024

Løype 13
Kart som viser løype 13

Løype 13 - Åpen 25. januar 2024

Fra Dønnesfjordkrysset opp Moldbakken til Lille Eggevann hvor den møter løype 14 og løype 15. Dreier så sørover hvor den møter løype 1 ved Steinvatnet

Totalt 4,55 km

​Status: Åpen 25. januar 2024

Løype 14
Kart som viser løype 14

Løype 14 - Åpen 19. januar 2024

Fra løype 2 ved Øvre Dalvatnet til løype 13 på Lille Eggevatnet

Totalt 1,67 km

Status: Åpen 19. januar 2024

Løype 15
Kart som viser løype 15

Løype 15 - Åpen 19. januar 2024

Fra løypekryss løype 13 og 14 på Lille Eggevatnet til løype 16 på Store Eggevatnet

Totalt 1,34 km

​Status: Åpen 19. januar 2024

Løype 16
Kart som viser løype 16

Løype 16 - Åpen 25. januar 2024

Fra løype 2 øst for Smalvatnet hvor den møter løype 15 på Store Eggevatnet og videre sørover forbi høyde 289 til den møter løype 1

Totalt 3,37 km

​​Status: Åpen 25. januar 2024

Løype 17
Kart som viser løype 17

Løype 17 - Åpen 25. januar 2024

Fra Bårvik opp Barbosdalen til løype 1

Totalt 0,92 km

​​​Status: Åpen 25. januar 2024

Løype 18
Kart som viser løype 18

Løype 18 - Åpen 17. januar 2024

Fra FV882 ved Kjettingplassen til løype 1 på Svartbergvatnet

Totalt 0,83 km

​​​​Status: Åpen 17. januar 2024

Løype 19
Kart som viser løype 19

Løype 19 - Åpen 28. februar 2024

Fra enden av løype 9 på Gjertrudsvatnet over Langvatnet til sørøst på Offervatnet

Totalt 3,98 km

​​​​​Status: Åpen 28. februar 2024

Løype 20
Kart som viser løype 20

Løype 20 - Åpen 28. februar 2024

Fra løype 21 øst for Middagsfjellet over Jarlevatnet til løype 3 på Krokvatnan

Totalt 2,21 km

​​​​​​Status: Åpen 28. februar 2024

Løype 21
Kart som viser løype 21

Løype 21 - Åpen 28. februar 2024

Fra løypekryss 6 og 19 på Gjertrudsvatnet går østover sør for middagsfjellet og møter løype 20. Videre mellom høyde 413 og 415 på Slettfjellet dreier så sørøst ved vann 213 og til vann 282 Steinfjellvatnet. Går videre til nordenden av vann 344 dreier nordover over vann 305, 290 og 285 Langvatnet. Videre over vann 251 Rundvatnet og går nordvest til kommunegrensen på Fiskevannet hvor den møter løype 3.

Totalt 15,42 km

​​​​​​Status: Åpen 28. februar 2024

Løype 22
Kart som viser løype 22

Løype 22 - Åpen 21. februar 2024

Fra løype 2 ved Brennhaugvatnet over Brennhaugan hvor den møter løype 23 vest høyde 109 videre forbi Storvatnet 159 til Klubben i Dønnesfjord

Totalt 6,45 km

​​​​​​​Status: Åpen 21. februar 2024

Løype 23
Kart som viser løype 23

Løype 23 - Åpen 21. februar 2024

Fra løype 22  ved høyde 109 til Bølestraumen

Totalt 1,97 km

​​​​​​​Status: Åpen 21. februar 2024