Når trenger du å søke om skjenkebevilling?

Bevilling kreves normalt ikke ved rent private arrangement som bryllup, fødselsdagsselskap eller andre jubiléer så lenge det ikke tas betalt for drikke.

All servering av alkohol mot vederlag krever imidlertid bevilling.

For enkelte typer lokaler, steder og sammenhenger kreves som hovedregel bevilling for servering av alkohol, selv om det skjer uten vederlag. På slike steder er det også forbudt å drikke alkohol, med mindre det skjer i samsvar med en gitt skjenkebevilling, jf. § 8-9.

Søker som allerede har skjenkebevilling kan søke om utvidet skjenkebevilling.

Hvilke krav må være oppfylt?

  • Bevillingssøker må være fylt 20 år.
  • Du må oppgi en person som skal være ansvarlig og en stedfortreder for ansvarlig, for skjenkingen. Begge må være fylt 20 år.

Hva koster det?

Gebyrsatsene er i henhold til alkoholforskriften §6-2 og endres hvert år av helse og omsorgsdepartementet. Oppgitte satser er for 2023.

  • Gebyrsatsen for lukkede arrangementer, som for eksempel jubileer og firmafester, er for tiden 420 kroner pr arrangement.

Du får ikke tilbakebetalt gebyret selv om søknaden ikke innvilges eller avlysning av arrangementet.