Om Ungdomsfiskeordningen

Les Fiskeridirektoratets artikkel om Ungdomsfiskeordningen her 
Informasjonen som følger i artikkelen under er hentet fra Fiskeridirektoratet sine sider


Ungdomsfiskeordningen gjelder i perioden fra og med 17. juni 2024 til og med 16. august 2024.

Ordningen er for ungdom som fyller 12 år senest i det aktuelle året, og som ikke har fylt 25 år innen 30. april 2024.

Denne ordningen tredde i kraft i 2023, og grunnet popularitet har den nå blitt videreført til 2024.

Fra 2024 av gjelder Ungdomsfiskeordningen også for fiske etter uregulerte arter.

Er du bosatt i Finnmark og fyller 16 år senest i det aktuelle år kan du fiske etter kongekrabbe.

Søknadsprosess

Her kan du registrere deg i Ungdomsfiskeordningen (Fiskeridirektoratet.no)

Her kan du se en oversikt over alle som er påmeldt i Ungdomsfiskeordningen (Fiskeridirektoratet.no)

Alle som registrerer seg for fiske i Ungdomsfiskeordningen, og som oppfyller vilkårene for å delta, får en bekreftelse med tillatelse til å delta i Ungdomsfiskeordningen.

Når registreringen hos Fiskeridirektoratet er gjort, må ungdomsfiskeren kontakte sitt salgslag. Salgslaget trenger informasjon for å betale ut penger for fangst og for å gi tilgang til signeringsappen CatchSign. 

 

Når kan du fiske?

Ungdomsfiskeordningen gjelder for perioden 17. juni 2024 til 16. august 2024.

Skal du fiske etter bestemte arter som nevnt nedenfor, så må du forholde deg til andre tider:

  • Leppefisk: Gjelder fra og med 12. juli 2024 kl. 08:00 sør for 62 grader nord og fra og med 26. juli kl. 08:00 nord for 62 grader nord

Merk: Fisket etter leppefisk under Ungdomsfiskeordningen gjelder til 20. oktober kl. 20:00 eller til fisket i åpen gruppe i samme område stoppes.

  • Rognkjeks: Gjelder fra 1. mai 2024 til og med 20. juni 2024 vest for 26 grader øst, og i perioden fra og med 1. mai 2024 til og med 10. september 2024 i Finnmark øst for 26 grader øst.

Fiske etter kongekrabbe (påmeldingsfrist 1. juni)

Ungdom som skal delta i fangst av kongekrabbe under Ungdomsfiskeordningen må være bosatt i Finnmark og fylt 16 år senest i det aktuelle år.

Her må det sendes inn et eget påmeldingsskjema som kun gjelder for fangst av kongekrabbe. Påmelding må skje senest 1. juni

Her kan du sende søknadsskjema for fangst av kongekrabbe i Ungdomsfiskeordningen (Fiskeridirektoratet)

Her kan du se en oversikt over hvem som har meldt seg på kongekrabbefiske i Ungdomsfiskeordningen (Fiskeridirektoratet)

Fangst av kongekrabbe innenfor ordningen gjelder i kvoteregulert område. Grensen for antall kilo kongekrabbe ungdom kan påmeldt fiske og lande blir fastsatt hvert år. Kvoten gjelder hannkrabbe, hunnkrabbe og skadd krabbe. 


Et nytt krav fra 2022 som du må passe på når du fisker kongekrabbe er rømmingshull

Rømmingshull skal være montert i samsvar med anvisningene i vedlegg til høstingsforskriften. Sjekk ut Fiskedirektoratet sin veiledning for rømmingshull i teiner.

Hvor mye kan du tjene?

Innenfor ordningen for ungdomsfiske kan det per person og per fartøy ikke omsettes for mer enn 50 000 kroner. 

Ved bruk av fartøy som ikke er merkeregistrert kan det samlet sett, fra fritidsfiske og ungdomsfiske ikke omsettes for mer enn 50 000 kroner per fartøy. Det vil si at omsetningen fra fritidsfiske reduserer adgangen til å omsette fangst innenfor ungdomsfiskeordningen.

Dersom det fiskes fra merkeregistrert fartøy i et ungdomsfiske arrangert i regi av en kommune, kan Fiskeridirektoratet likevel gi tillatelse for at det fiskes for mer enn 50 000 kroner. For at Fiskeridirektoratet skal gi tillatelse, så må det først sendes en søknad om dispensasjon til Fiskeridirektoratet fra kommunen. 

Ta kontakt med post@hasvik.kommune.no eller ring oss på 78 45 27 00, hvis det er av interesse.

Fartøy

Fartøyet som blir brukt i Ungdomsfiskeordningen skal være registrert i Fiskeridirektoratets merkeregisteret, Småbåtregisteret hos Redningsselskapet eller Sjøfartsdirektoratets Skipsregister

Merkeregistrerte fiskefartøy som er i vanlig drift, eller som har redskap i sjøen utover redskapsbegrensningen, kan ikke benyttes innenfor Ungdomsfiskeordningen.

Fartøy som deltar i ordinær fangst av kongekrabbe i kvoteregulert område kan ikke være påmeldt som aktive.

Hva kan du fiske med?

Fisket kan drives med følgende redskap:

  • stang og håndsnøre
  • en juksamaskin
  • garn med samlet lengde på inntil 210 meter
  • liner med inntil 300 angler
  • inntil 20 teiner eller ruser

Når du fisker etter leppefisk er kun teiner tillatt. 

Alle teiner som settes i sjøen fra land, eller fra fartøy som ikke er merkeregistrert, skal merkes med eierens navn og adresse. 

Kravet til merkingen av selve redskapen gjelder i tillegg til kravet til merking av vak. Dette kravet ble innført i 2022.

Se Fiskeridirektoratet sin veiledning for merking av fiskeredskap