Hasvik ligger i tiltakssonen i Finnmark og Nord-Troms

De viktigeste virkemidlene i tiltakssonen er:

  • Fritak for arbeidsgiveravgift
  • Nedskriving av studielån. I søknaden søker du om å få slettet 20 prosent av det opprinnelige studielånet ditt. Maksbeløpet du kan få slettet er 30 000 kroner per år. For opptjeningsperioder som starter tidligere enn 01.01.2022 er prosentsats og beløp 10 prosent inntil 25 000 kroner. 
  • Ettergivelse av studielån for kvalifiserte grunnskolelærere som jobber i Finnmark og Nord-Troms oppad kr. 50.000 per år.
  • Fritak for el-avgift på forbruk
  • Reduksjon i personbeskatningen

Storfiskens riske

Sørøya har uendelige muligheter for fine opplevelser, og kalles «den grønne øy i nord». Det er ca. 900 fiskevann hvis du er glad i fiske av ørret og røye. Ellers er det et mekka for havfiske, og er kjent som storfiskens rike.

På fjellet er det fantastiske forhold for tur med merket tursti på langs over øya. Jaktmuligheter er det også, på både rype og hare. Og er du interessert i bærplukking, byr høsten på dette. Snøscooter og ski er aktiviteter ute på vinterhalvåret.

Se filmen om det gode liv på Sørøya her:

Trykk på bildet under for å starte filmen