Besøkshjem

Besøkshjem innebærer å ta imot ett barn eller et søskenpar cirka en helg per måned. For å være et besøkshjem må du ha tid, interesse og husrom for et ekstra barn. Vi ønsker både par og enslige, med eller uten egne barn.   

Tilsynsperson i fosterhjem

Alle barn som bor i fosterhjem, har krav på en tilsynsperson som skal kontrollere at barnet har det bra i fosterhjemmet. Tilsynsperson skal følge opp et barn/ungdom som bor i fosterhjem, og ha en kontrollfunksjon med at han/hun får tilfredsstillende omsorg i fosterhjemmet og at de forutsetningene som ble lagt til grunn for plassering blir fulgt opp i fosterhjemmet. 
 
Som tilsynsperson blir du barnets nøytrale kontakt– og samtaleperson og skal ivareta barnet og fosterhjemmets ønsker og formidle dette til barneverntjenesten. Tilsynsbesøk skjer fire ganger per år og det skal skrives rapport etter hvert tilsyn som skal sendes barneverntjenesten. Du vil få opplæring og veiledning hos barneverntjenesten.  

Støttekontakt

Barneverntjenesten søker trygge og stabile voksne som ønsker å være støttekontakt i barnevernet. Det er mange ulike ting man kan gjøre sammen med barnet eller ungdommen man er støttekontakt for, som kinobesøk, sportslige aktiviteter, turer og kafébesøk.