Søknadene behandles av Levekårsutvalget i mai.

Søknadsskjema

Søknadsskjema kan lastes ned her, eller hentes på rådhuset.

Søknadene sendes Hasvik kommune, postboks 43, 9593 Breivikbotn, eller på e-post til postmottak@hasvik.kommune.no.

Vedlegg til søknadene som sendes inn:

  • Aktivitetsplan for inneværende år
  • Revisjonsberetning for forrige år

Retningslinjer for tildeling av kulturmidler.

Søknadsfristen er 5. mai 2024

Søknader mottatt etter fristen blir ikke behandlet.