Tømmestasjonen vil være stengt til omtrent mai måned 2024. 

Den stenges på grunn av at rør og tilhørende fryser, og dermed ødelegges ved bruk.