Mer om feilen

Drikkevannet fra Sørvær vannverk kan i perioder forekomme i forskjellige farger. Noen kan få blankere vann, og andre kan få mer gyllen farge på vannet sitt. 

Det er ikke påvist bakterier i dette vannet, og derfor ikke farlig å konsumere. 

Teknsik seksjon har bestilt ekstern eskpertise som skal bringe dette i orden. Forventet rettetid forventes i løpet av uke 22.

 

Hilsen Teknisk seksjon