I Finnmark har følgende krav på fri skoleskyss

  • 1. og 2. trinnselever i grunnskolen som bor mer enn 2 km fra skolen
  • 3. - 10. trinnselever i grunnskolen som bor mer enn 4 km fra skolen
  • elever i videregående skole som bor mer enn 4 km fra skolen
  • elever med særskilte behov

Søke om skoleskyss

Når elever har rett til gratis skoleskyss må foresatte fylle ut søknadsskjema som leveres til Hasvik kommune ved oppvekstleder. Dette gjelder for alle barne- og ungdomsskoleelever, og gjelder uavhengig av om eleven trenger skoleskyss i form av buss, egentransport eller taxi.

 

Følger elever må søke om graits skoleskyss før hvert skoleår:

  • Elever som benytter drosje eller egenkjøring til eller fra skolen
  • Elever med vedtak om gratis skoleskyss med bakgrunn i nedsatt funksjonsevne
  • Elever som bytter skole

For mer informasjon om skoleskyss se: https://skoleskyss.snelandia.no/

Hva skjer hvis veien er stengt?

Når veien er stengt om morgenen før skolestart, blir det hjemmeskole for alle elevene på ungdomstrinnet: Rektor informerer foresatte om hjemmeskole via Transponder. Foresatte informerer elevene.

Når elevene må sendes hjem før skoledagen er over: Det er god kommunikasjon mellom brøyteselskap og transportør. Dersom det vurderes at veien skal stenges på kort varsel vil skoledagen avbrytes tidligere enn planlagt og elevene sendes hjem. Rektor informerer elever og gir foresatte informasjon via Transponder. Når elevene har kommet seg hjem, er skoledagen over. Ved gjentatte tilfeller kan det bli hjemmeskole, beskjed gis.

Når elevene må vente på skolebussen på skolen: Rektor informerer elever og foresatte om situasjonen og om nytt tidspunkt for skyss. Elevene har tilsyn på skolen. Elevene får nødvendig mat og drikke.

 

Skulle det oppstå tilfeller der elevene ikke kommer seg hjem i løpet av ettermiddagen/kvelden, vil de måtte overnatte på Breivikbotn skole. Det vil da ordnes med overnatting på skolen og elevene vil ha tilsyn av kommunalt ansatte med godkjent politiattest. Mat og overnattingsfasiliteter vil bli ordnet.

Dersom foresatte heller vil ha private ordninger for overnatting- melder de inn skriftlig til skolen hvor deres barn skal gå og skolen vil da ikke ha noe tilsyns- eller bevertningsansvar for disse elevene.