Kort om arrangementet

Røde Kors spanderer kaffe og vafler. (Gratis). Velkommen innom. 

Arrangør

Hasvik Røde Kors

Leder, Mari Gamst. Tlf. 97966089

https://www.facebook.com/HasvikRodekors

https://www.rodekors.no/lokalforeninger/finnmark/hasvik/

Hasvik Røde Kors driver med aktiviteter innen Røde Kors Omsorg. Vi har Besøksvenn, arrangerer gratis torsdagskafe, strikkekafe onsdager og sosiale tilstelninger på helsesenteret. Arrangementer for alle aldre på Røde Kors-hytta, samt utleie av hytta. 

Besøkstjenesten organiserer besøk til mennesker som ønsker støtte og oppmuntring i hverdagen. Det er opp til hver enkelt, og den enkeltes behov, hva innholdet i besøket skal være. Eksempler kan være turer, kafébesøk eller en hjemmeprat.