Dette skjer når nødvarsel testes

  • Testen utløses mellom klokken 11:55 og 12:10 den 12. juni 2024
  • Når du mottar testen vibrerer telefonen og spiller av en høy, sireneaktig lyd i omtrent 10 sekunder
  • En tekst dukker opp på skjermen. I teksten står at dette bare er en test
  • Varselet kan “dras” vekk eller fjernes ved å trykke “ok” (Dette avhenger av hvilken type telefon og operativsystem man har)
  • Teksten i varselet kommer i to språkversjoner - én norsk, der teksten står på bokmål og nynorsk, og én engelsk.
    (Hvilken telefon og hvilke språkinnstillinger du har avgjør om du får avgjør om du får varselet på norsk, engelsk eller på begge språk)

Sivilforsvaret vil også teste sine varslingsanlegg over hele Norge, men her i Hasvik kommune har vi ikke tyfoner. De nærmeste tyfonene er i Alta, og vil ule høyt. Denne nasjonale varslingsprøven gjennomføres på samme måte som testen i januar 2024 og i juni 2023.

Denne gangen vil Hasvik kommune sende push-varsel fra Innbyggerappen noen minutter før som en vennlig påminnelse.

Hvem får nødvarsel?

Et nødvarsel inneholder informasjon om hva som skjer, og hva man bør gjøre for å beskytte seg selv. Nødvarsel sendes via mobilnettene og ut til alle mobiltelefoner i et definert område. Dette betyr at både norske og utenlands mobiltelefoner som befinner seg i området, vil motta varselet, enten på norsk eller engelsk.

Varselet mottas og vises på alle mobiltelefoner som er:

  • skrudd på
  • koblet til mobilnettet (4G/5G)
  • oppdatert med nødvendig programvare

Det er ikke nødvendig å melde seg på, registrere seg eller på en annen måte gjøre noe for å motta Nødvarsel. Teknologien er innebygget i de fleste moderne mobiltelefoner og må bare aktiveres. Det skjer automatisk når man oppdaterer til nyere programvare av Android og iOS. 

Det er ikke mulig å reservere seg mot å få nødvarsler. Dette betyr at "alle" som har en mobiltelefon, også barn, unge og sårbare grupper, kan motta slike varsler. 

 

For mer informasjon, besøk Nødvarsel sine nettsider ved å klikke på hyperlenken her.