Kontaktinformasjon

NAV kan kontaktes på telefonnummer 55 55 33 33

Ved nødstilfeller kan NAV Hasvik kontaktes på telefonnummer 95 52 89 48