Om prosjekt

Som godt kjent i kommunen, så er Cermaq Norway AS i gang med å bygge et settefiskanlegg på Veines utenfor Breivikbotn. Første fase består av oppbygging av tomt med infrastruktur, etablering av kai og sjøledninger

Det skal legges ny vannledning fra Hansvoll til Veines. I tillegg skal det på Veines legges inntaksledning for sjøvann og utslippsledning for prosessvann. Arbeidet inkluderer også omfylling, igjenfylling og plastring i landtak/strandsone.

bilde av daglig leder i Finnsnes Dykk & Service, Tom-Rune Eliseussen

Tidsforløp

Entreprisen for legging av sjøledningene er tildelt Finnsnes Dykk & Anleggservice AS (FDA). Oppstart av arbeidet starter allerede denne uken (uke 20), og vil pågå de neste ukene.

FDA vil bruke servicefartøyet FDA Mimmi og en lekter til å gjennomføre oppdraget. 

Vi ser frem til å komme i gang med oppdraget. Jobben skal gjennomføres på en planlagt og smidig måte som hensyntar alle berørte parter, sier Tom-Rune Eliseussen, daglig leder i Finnsnes Dykk & Anleggservice AS