Kort om arrangement

Ordfører Lars Hustad ønsker velkommen med innledning og bakgrunn for prosjektet

Inge Forseth, administrerende direktør i NTE Energi forteller om NTE - hvorfor er vi interessert i å bygge vindkraftverk i Hasvik?

Tor Arne Wæraas, prosjektleder i NTE forteller om hvordan NTE jobber med en vertskommune, rettighetshavere og lokalsamfunn i forbindelse med kraftutbygging. Wæraas har erfaring fra Ytre Vikna 2.0 vindkraftverk.

Forseth, Wæraas og Ketil går videre med planer for vindkraftutbygging - Dønnesfjord 2 - Gjennomgang av “melding om planlegging” sendt til NVE

Arrangementet avsluttes med spørsmål og svar fra deltakerne. Spørsmål og svar besvares både under og etter møtet. 


NTE Energi AS vil være tilgjengelig på rådhuset i Breivikbotn fra og med kl. 10:00 samme dag.

Stikk gjerne innom for en prat eller for å stille spørsmål.

Spørsmål om selve meldingen til NVE kan også stilles i informasjonsmøtet