Hasvik kommunestyre gjorde i møte den 20. juni 2024 følgende vedtak i sak 49/24:

«Kommunestyret godkjenner forslaget til kommunal planstrategi 2024-2027. Det bes om at en reiselivsstrategi inkluderes i planstrategien for perioden 2024-2027, med oppstart i 2026. Forslaget legges ut til offentlig gjennomsyn i minimum 30 dager.»

Forslaget til kommunal planstrategi 2024-2027 kan lastes ned her.
 

Høringsuttalelser

Det bes om at høringsuttalelser sendes per e-post til: postmottak@hasvik.kommune.no eller per post til Hasvik kommune, postboks 43, 9593 Breivikbotn. Uttalelsene skal merkes med «Kommunal planstrategi 2024-2027». Det gjøres oppmerksom på at hver enkelt uttalelse ikke vil bli besvart, men vil behandles som en del av den videre saksgangen.

Høringsuttalelser sendes innen 5. august 2024.

Eventuelle spørsmål kan rettes til planrådgiver Marthe Karoline Strandheim på telefon 78 45 27 09, eller e-post marthe.strandheim@hasvik.kommune.no