Uttalelser og innsigelser

Fristen for å gi uttalelser og eventuelt innsigelser er 6 uker (07.07.2023) etter kunngjøringsdato jfr. Plan- og bygningsloven § 11-14. 

Eventuelle merknader sendes til Hasvik kommune, Fjellveien 6. 9593, Breivikbotn eller e-post på postmottak@hasvik.kommune.no og merkes tydelig med ref: 2020/589