Om skolen

Hasvik er en fådelt 1-7 skole.

Skoleåret 2022/23 er det 35 elever og ca. 7 årsverk til undervisning.

Det er mulig å leie gymsalen ved Hasvik skole for å drive aktiviteter. Kontakt rektor for nærmere informasjon.