Retningslinjer

 1. Hasvik kommunes kulturpris gis for å hedre god innsats for det frivillige kulturlivet i kommunen. Kulturprisen er ment å være en stimulans til å øke innsatsen på dette feltet.
   
 2. Kulturprisen tildeles én gang pr. år av formannsskapet. Navnet på de(n) tildelte offentliggjøres ved overrekkelsen. Kulturprisen består av en av gavesjekk på kr 10.000.
   
 3. Kulturprisen kan tildeles lag/foreninger/organisasjoner, enkeltpersoner eller institusjoner som har stått eller står sentralt i Hasvik kommunes kulturliv gjennom nytenkning og/eller fortjenstfull innsats. Den som tildeles kulturprisen skal være hjemmehørende i Hasvik kommune. Prisen kan deles.
   
 4. Kulturprisen dekker alle aktiviteter innen det utvidede kulturbegrep.
   
 5. Dersom formansskapet ikke kan finne aktuelle kandidater til kulturprisen, vil det ikke bli foretatt noen tildeling dette året, og midlene vil bli overført til andre kulturformål.
   
 6. Kulturprisen utdeles av ordfører eller den han/hun bemyndiger ved et større arrangement i Hasvik kommune, som hovedregel åpning av Sørøydagene.

Tildelinger av kulturpris:

Tildelinger av kulturpris

Årstall

Navn
2022 Gro Marie J. Nilssen
2021 Bilaal Saab
2020 Ingen pris grunnet Covid-19
2019 Breivikbotn Grende- og Idrettslag
2018 Norsk Folkehjelp Hasvik
2017 Mikael Pedersen Jakobsen og Frida Lydia Hansen
2016 Hasvik IL - ski- og frigruppa
2015 Sørøyrocken
2014 Hasvik IL Turngruppa
2013 Ørnulf Jacobsen
2012 FK Sørøy Glimt
2011 Hasvik Røde Kors
2010 Lions Hasvik v/leder Leidar Eilertsen
2009 Hasvik musikkorps
2008 Georg Kim Jensen
2007 Breivikbotn Sanitetsforening
2006 Arne Danielsen, Sørvær og Snorre Sjursen, Hasvik
2005 Hasvik Turn
2004 Sørøy Havfiskeklubb
2003 Hasvik Menighetsblad
2002 Kjersti Krane, Breivikbotn
2001 Ulf Jacobsen, Hasvik
2000 Kvinnegruppa i Sørvær Samfunnshus
1999 Elizabeth H. Karlsen, Hasvik
1998 Kristian Johansen, Breivikbotn
1997 Per Sæther, Breivikbotn
1996 Alfred Sivertsen, Hasvik