Retningslinjer

 1. Hasvik kommunes kulturpris gis for å hedre god innsats for det frivillige kulturlivet i kommunen. Kulturprisen er ment å være en stimulans til å øke innsatsen på dette feltet.
   
 2. Kulturprisen tildeles én gang pr. år av formannsskapet. Navnet på de(n) tildelte offentliggjøres ved overrekkelsen. Kulturprisen består av en av gavesjekk på kr 10.000.
   
 3. Kulturprisen kan tildeles lag/foreninger/organisasjoner, enkeltpersoner eller institusjoner som har stått eller står sentralt i Hasvik kommunes kulturliv gjennom nytenkning og/eller fortjenstfull innsats. Den som tildeles kulturprisen skal være hjemmehørende i Hasvik kommune. Prisen kan deles.
   
 4. Kulturprisen dekker alle aktiviteter innen det utvidede kulturbegrep.
   
 5. Dersom formansskapet ikke kan finne aktuelle kandidater til kulturprisen, vil det ikke bli foretatt noen tildeling dette året, og midlene vil bli overført til andre kulturformål.
   
 6. Kulturprisen utdeles av ordfører eller den han/hun bemyndiger ved et større arrangement i Hasvik kommune, som hovedregel åpning av Sørøydagene.

Tildelinger av kulturpris:

ÅrstallNavn
2023Sørvær Grendelag
2022Gro Marie J. Nilssen
2021Bilaal Saab
2020Ingen pris grunnet Covid-19
2019Breivikbotn Grende- og Idrettslag
2018Norsk Folkehjelp Hasvik
2017Mikael Pedersen Jakobsen og Frida Lydia Hansen
2016Hasvik IL - ski- og frigruppa
2015Sørøyrocken
2014Hasvik IL Turngruppa
2013Ørnulf Jacobsen
2012FK Sørøy Glimt
2011Hasvik Røde Kors
2010Lions Hasvik v/leder Leidar Eilertsen
2009Hasvik musikkorps
2008Georg Kim Jensen
2007Breivikbotn Sanitetsforening
2006Arne Danielsen, Sørvær og Snorre Sjursen, Hasvik
2005Hasvik Turn
2004Sørøy Havfiskeklubb
2003Hasvik Menighetsblad
2002Kjersti Krane, Breivikbotn
2001Ulf Jacobsen, Hasvik
2000Kvinnegruppa i Sørvær Samfunnshus
1999Elizabeth H. Karlsen, Hasvik
1998Kristian Johansen, Breivikbotn
1997Per Sæther, Breivikbotn
1996Alfred Sivertsen, Hasvik
Tildelinger av kulturpris