Åpent for selvbetjening, drop-in, avtale møter m.m

Tirsdag og torsdag kl. 10:00-13:00
Telefonnummer: 55 55 33 33

Møter etter avtale

Mandag, onsdag og fredag kl. 09:00-15:00
Telefonnummer: 55 55 33 33

Ved akutte henvendelser

Nødbolig, stenging av strøm m.m

Tlf. 955 28 948 alle dager fra mandag til fredag fra kl. 09:00-15:00

NAV har åpent hele døgnet på NAV.no