Finans-, budsjett- og regnskapsoppfølging

Økonomikontoret utfører;

  • Kontroll, avstemming og bokføring av kommunens regnskap
  • Kontroll, avstemming og bokføring av regnskap for Hasvik Sokn
  • Periodisk avstemming og rapportering av regnskap/budsjettkontroll
  • Opplæring og intern support på økonomisystemer

Kommunal fakturering og innkreving

Økonomikontoret utfører;

  • Utstedelse av kommunale avgifter og andre krav
  • Oppfølging av kundereskontro og løpende tvangsinnfordring av kommunale avgifter og krav

Kassererfunksjon

Økonomikonteret tar også for seg alle utbetalinger og innbetalinger fra/til kommunens bankkontoer og kommunekasse

Saksbehandling

Økonomikontoret tar for seg;

  • saker av økonomisk/finansiell art
  • sekretariat for låneutvalg (startlån)