I henhold til domstolloven § 68 skal forslaget til meddommere legges ut til alminnelig ettersyn i minst to uker. Kommunen oppfordrer enhver som har noe å innvende mot forslaget, om å melde det til kommunen innen 11. juni 2024.

Innvendinger sendes til postmottak@hasvik.kommune.no, eller til Hasvik kommune, Postboks 43, 9593 Breivikbotn.

Meddommere til tingretten:

Trude Caroline Carlsen født i 1986

Maiken Therese Dalsaune født i 1989

Kristine Louise Einan født i 1992

Mari Gamst født i 1973

Benedikte Gamst-Arnesen født i 1995

Ellen Irene Henriksen født i 1955

Charlotte Hustad født i 1983

Eva Isaksen Hustad født i 1959

Tina Marianne Isaksen født i 1979

Mona Mauseth født i 1972

Lena Nilsen født i 1968

Evy Ann Olsen født i 1968

Renate Olsen født i 1973

Anne Olsen-Ryum født i 1963

Ragnhild Gamst Torkildsen født i 1976


Ken Arne Brox født i 1975

Martin Andreas Engfelt født i 1987

Geir Magne Gamst født i 1990

Odd Ivar Gladsø født i 1958

Marius Danielsen Husby født i 1977

Ørnulf Jacobsen født i 1963

Dan Vidar Johnsen født i 1969

Stig Kjetil Martinsen født i 1977

Kurt Henry Nilssen født i 1971

Stig Martin Olsen født i 1978

Edd Børre Pedersen født i 1971

Trond Roger Pedersen født i 1969

Sverre Thomassen født i 1967

Trygve Vågen Torkildsen født i 1977

Kim Are Walsøe født i 1969

Meddommere til lagmannsretten:

Børre Gamst født i 1972

Bente Olsen Husby født i 1972

Meddommere til jordskifteretten:

Steinar Gamst Christensen født i 1971

Lars Hustad født i 1958

Mona Mauseth født i 1972

Vibeke Winther født i 1971